Utmärkt service Leasing Snabba leveranser

Våra betalsätt

Svea Bank AB (Publ.)

I samarbete med Svea erbjuder vi till konsument Faktura 14 dagar, Delbetalning / Konto, Direktbetalning / Banköverföring (Trustly), Kortbetalning och Swish.
Till företag / Juridisk person erbjuder vi: Kortbetalning, Faktura 30 dagar, Leasing och Direktbetalning

1. ALLMÄNT

Svea Bank AB (publ) (”Svea”) tillhandahåller tjänsten Checkout (”Checkout”) för att förenkla för 
dig som kund att handla på nätet.
Genom att använda Checkout godkänner du Sveas villkor nedan (”Avtalet”) inklusive de särskilda 

villkor för de olika betalningsalternativen som är länkade under punkt 2 nedan.

2. BETALNINGSALTERNATIV

För att underlätta för dig som kund godkänner du i förväg de betalningsalternativ som Svea 
erbjuder. Betalningsalternativ som erbjuds varierar från handlare till handlare och är även 
beroende av den kreditprövning som Svea genomför av dig. Betalningsmetoderna är fakturabetalning, 
kontokredit (delbetalning), Swish samt kort- eller bankbetalning. Det kostar inget att använda 
Checkout men eventuella

skatter eller avgifter kan tillkomma beroende av det betalsätt du väljer.

Se närmare de särskilda villkoren för fullständig information om:
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

 

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning 2016/679.
Som personuppgiftsansvarig behandlar Svea personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål, t.ex. att följa lagar och regler. 
För detaljerad information om behandling av personuppgifter, vänligen läs vidare i Sveas dataskyddsinformation som finns tillgänglig på 
www.svea.com/se/dataskydd eller kontakta Svea. Dataskyddsinformationen på hemsidan innehåller information om 
bland annat den registrerades rättigheter i samband med behandling 
av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse och dataportabilitet.
Svea är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta Svea via post 169 81 Solna, telefon 08 – 514 931 13 eller [email protected]

Dataskyddsombud nås på [email protected].

4. KREDITPRÖVNING
Innan Svea beviljar dig en kredit måste Svea genomföra en sedvanlig kreditprövning för att säkerställa att du har ekonomiska förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som framgår av kreditavtalet. Genom att godkänna villkoren i detta Avtal medger du att Svea genomför en kreditprövning av dig som kund. På så vis underlättar vi för dig att genomföra ett köp via Checkout. Du har därigenom frihet att välja det betalningsalternativ som passar dig bäst. 
Som ett led i kreditprövningen kan Svea komma att inhämta en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Svea förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om din ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar. 

 

5. FÖRSÄKRAN M.M. 

Genom att använda Checkout och godkänna Avtalet försäkrar du att de uppgifter du lämnar till Svea är korrekta samt att du har rätt att ingå detta Avtal och inte är minderårig eller står under förvaltarskap. Lämnar du medvetet felaktiga uppgifter eller använder någon annan persons uppgifter kommer detta anses vara ett missbruk av tjänsten och du kan därmed spärras från vidare användning av Checkout.

 

7. ANSVAR, TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svea ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats dig eller någon annan 
genom ditt användande av Checkout, utöver vad som följer av tvingande konsumenträttslig 
lagstiftning.
Vid klagomål hänvisas du till att kontakta Svea via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter 
nedan. Du kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Svea. (klagomå[email protected]).

Svea följer lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i
konsumentförhållanden. Det innebär att Svea kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos en 
nämnd för alternativ tvistlösning, t.ex. Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
Allmänna reklamationsnämnden Box 174
101 23 Stockholm
08-508 860 00
www.arn.se
Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller
konsumenternas bank- och finansbyrå.
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå Box 242 23
104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se
Svensk rätt tillämpas på detta Avtal och eventuell tvist som uppstår med anledning av detta Avtal 
ska prövas av allmän domstol i Sverige
Tillagd i varukorgen